Axuda de Open Journal Systems

Función do Editor de Diagramación

O editor de diagramación recibe un correo electrónico do editor de sección solicitándolle a diagramación dun envío que completou a etapa de corrección de textos. Cando un editor de diagramación non poida realizar a diagramación, informará o editor de sección por medio dun correo electrónico.