Axuda de Open Journal Systems

Edición

O autor participa tanto na corrección de textos como na corrección de probas do envío na etapa de edición, mentres o envío é preparado para a publicación electrónica e/ou impresa.