Axuda de Open Journal Systems

Revisión

O autor pode facer seguimento do progreso do envío a través do proceso de revisión, tamén poderá cargar versións revisadas cando sexa solicitado polo editor de sección que supervisa o proceso de revisión.