Axuda de Open Journal Systems

Función do Autor

O autor dun envío pode iniciar sesión na páxina web da revista para facer o seguimento do progreso do envío e participar no proceso editorial. Se existe máis dun autor, háselle pedir ao autor que envía o artigo que identifique o contacto principal. Este contacto principal será a persoa coa que a editorial establecerá correspondencia e, tamén será a persoa que terá acceso á páxina web da revista.