Axuda de Open Journal Systems

Revisión

A páxina de revisión do artigo inscribe nunha listaxe todos os elementos necesarios para que o editor de sección poida organizar e completar o proceso de revisión. O editor da sección asigna unha versión de revisión do artigo, asigna un ou máis revisores ao artigo e insire unha decisión editorial. Dependendo da decisión editorial, o artigo será cambiado da ringleira de revisión á ringleira de edición, ou reenviado a revisión.

Para información máis polo miúdo sobre a selección dunha versión de revisión vexa Review Version.

Para información máis polo miúdo sobre o proceso de revisión feito por expertos vexa Peer Review.

Para información máis polo miúdo sobre a entrega dunha decisión do editor vexa Editor Decision.