Axuda de Open Journal Systems

envíos

Os envíos feitos a unha revista e que foron asignados ao editor de sección polo editor, aparecen na ringleira de envíos en revisión dese editor da sección. Os editores de sección só poden acceder a aqueles envíos aos que foron asignados. Dependendo das políticas da revista, o editor de sección pode ser responsable só da revisión do envío ou da revisión e a edición do envío.