Axuda de Open Journal Systems

Función do Editor da Sección

Os editores de sección a miúdo administran a revisión dos envíos e a edición daqueles envíos que son aceptados. Dependendo das políticas da revista, malia que un editor de sección sexa inicialmente asignado a un envío por un editor, cómprelle a este encargarse soamente da etapa de revisión. Decontado, se o envío é aceptado, o editor tomará o control do proceso (actuando como editor de sección). Os editores solicitarán aos editores de sección, encargarse dun envío durante todo o proceso editorial.