Axuda de Open Journal Systems

Resumo de Envíos

O editor utiliza a páxina do resumo de cada envío para administrar os arquivos do envío e os metadatos asociados a este así como a información para indexar.