Axuda de Open Journal Systems

Envíos

Todos os envíos feitos á revista pódense atopar nunha das catro ringleiras da páxina de envío, a posición depende da parte de proceso no que se atopen. Os editores teñen acceso a todos os envíos feitos á revista, en cambio o editor de sección só ten acceso a aqueles envíos que lle foron asignados.