Axuda de Open Journal Systems

Función do Editor

O editor supervisa o proceso editorial, comezando por asignar un envío a un editor da sección. Dependendo das políticas da revista, a miúdo o editor desenvolve o papel de editor da sección na revisión dos envíos aceptados a través do proceso editorial.

O editor tamén pode crear e xestionar números da revista, e notificar ós usuarios sobre novos números e/ou acontecementos.