A Galicia de Fraguas

Manuel Mandianes Castro

Resumo


Este traballo desenvólvese en tres apartados: en primeiro lugar percórrense os movementos intelectuais en voga na época de Fraguas: funcionalismo, estruturalismo, simbolismo, deconstrucionismo. A continuación analízase como o ambiente en que se desenvolveu Fraguas foi o das ideas de Nós. Por último reflexiónase sobre a Galicia e a identidade galega tal e como as concibe Antonio Fraguas.


Palabras clave


Antonio Fraguas; cultura; etnografía; antropoloxía; Nós; Vicente Risco; Galicia

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 90
  • PDF: 18


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.765


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega