Daquelas que contan...

Mercedes Queixas Zas

Resumo


A prosa de María Victoria Moreno ofrece, como común denominador, as claves para unha interpretación literaria de marcado carácter pioneiro canto ao tratamento dalgunhas temáticas tan novidosas como a (des)igualdade de xénero.
Voces e accións de protagonistas femininas que sofren o resultado dunha educación patriarcal á par doutras mozas e mulleres que son quen de a cuestionar en conciencia e de promover solucións liberadoras.
Unha escrita que conta desde a radiografía dos silencios.


Palabras clave


María Victoria Moreno; igualdade de xénero; patriarcado; machismo; protagonismo feminino

Texto completo:

PDF

Citas


Castro, Rosalía de (2006): El caballero de las botas azules. Lieders. Las literatas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Moreno, María Victoria (1988): Anagnórise. Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (1999): Guedellas de seda e liño. Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (2009): Onde o aire non era brisa. Vigo: Galaxia.

Moreno, María Victoria (2017): O amor e as palabras. Santiago de Compostela: Urco.

Moreno, María Victoria (2018): Nosoutras. Santiago de Compostela: Urco.

Pena Presas, Montse (2018): Feminismos e literatura infantil e xuvenil en Galicia. Santiago de Compostela: Laiovento.

Roig Rechou, Blanca-Ana (2015) (coord.): Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.379.721


Copyright (c) 2019 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega