María Victoria Moreno e a poesía para a infancia

Antonio García Teijeiro

Resumo


Este artigo analiza criticamente as características principais da poesía infantil de María Victoria Moreno (1939-2005), concentrándose fundamentalmente nos dous poemarios que a poeta dedicou á rapazada: ¿E haberá tirón de orellas? (1997) e Eu conto... ti cantas (2005). A proposta poética de Moreno nestes dous libros é marcadamente narrativa e está chea de musicalidade e xogos verbais, ademais de tratar temas como o amor e o respecto polos animais, a natureza como lugar de vida ou a propia creación literaria. Xunto a isto, o autor debuxa tamén un retrato máis íntimo de Moreno e da súa visión da poesía infantil baseado na relación profesional e de amizade que mantivo coa poeta durante anos.


Palabras clave


María Victoria Moreno; poesía infantil; poesía narrativa; natureza; animais; retrato íntimo; crítica literaria; literatura galega

Texto completo:

PDF

Citas


Casalderrey, Fina e Marilar Aleixandre (2018): María Victoria Moreno. A muller que durmía pouco e soñaba moito. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Dacosta Alonso, Marta (2018): “Mestra con Cans e Paxaros. A poesía de María Victoria Moreno”, en Mercedes Queixas Zas e Cesáreo Sánchez Iglesias, Renacer á descuberta das palabras. María Victoria Moreno. “De nós”: monografías con perspectiva galega 2. Santiago de Compostela: Sermos Galiza, 29-36.

García Lorca, Federico (2004): Seis poemas galegos. A Coruña: Editorial Camiño do Faro.

Moreno Márquez, María Victoria (2009): Mar adiante. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Moreno Márquez, María Victoria (2016): O Cataventos. Santiago de Compostela: Urco Editora.

Moreno Márquez, María Victoria (2017a): ¿E haberá tirón de orellas? Vigo: Galaxia.

Moreno Márquez, María Victoria (2017b): Eu conto, ti cantas…Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Roig Rechou, Blanca-Ana (2000): A poesía infantil e xuvenil en Galicia. Santiago de Compostela: Teófilo Piñeiro.

Soto, Isabel e Xavier Senín (2018): María Victoria Moreno. Sementadora de futuro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.379.720


Copyright (c) 2019 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega