Carlos Casares, a xeito de coda ou estrambote

Víctor Fernández Freixanes

Resumo


O ano Carlos Casares deu pé a numerosos traballos, ensaios de carácter científico (filolóxicos, históricos e literarios), crónicas e testemuñas persoais. A xeito de colofón o presidente da Real Academia Galega, editor, igual que o foi Carlos Casares, evoca nunha anécdota compartida a personalidade e compromisos da figura á que a Academia dedicou o Día das Letras Galegas.


Palabras clave


Carlos Casares; edición; Literatura galega; Día das Letras Galegas

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.700


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega