Carlos Casares non era xornalista, e que?

Fernanda Tabarés

Resumo


Carlos Casares non era xornalista pero tampouco o precisaba para facer xornalismo. Nas súas columnas atópanse todos os xéneros xornalísticos e unha visión precisa da sociedade da súa época.


Palabras clave


Carlos Casares; xornalismo; columna; “Á marxe”; audiencia; analista

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.692


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega