Carlos Casares: a vida como escritura

Ramón Loureiro

Resumo


Carlos Casares, un narrador excepcional que xa conta cun lugar propio na historia da literatura, encarnou en si mesmo o mellor da alma inmortal de Galicia. Viviu entregado ao empeño de contribuír, a través das palabras, á construción do futuro do país. A xenerosidade foi, para el, unha maneira de existir.


Palabras clave


Carlos Casares; Historia; legado; literatura; país; Galicia; alma; xenerosidade; libro; xornal

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.673


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega