Carlos Casares en Compostela: formacion, compromiso e manifestación

Arcadio López-Casanova

Resumo


Refírese e analízase neste relatorio a primeira etapa –pouco coñecida– de Carlos Casares en Compostela. Unha estadía de dous anos que representa o comezo da súa formación universitaria, a súa incorporación á actividade do grupo de mozos galeguistas, e a iniciación do seu traballo creador, autor –nese período– dunha destacada obra poética.


Palabras clave


Carlos Casares; anos escuros; xeración; estudos; lectura; compromiso; creación

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.32766/brag.378.671


Copyright (c) 2018 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega