As liñas da conciencia. Castelao ilustrador e deseñador

Xosé Díaz

Resumo


O labor de Castelao como grafista e sobre todo como ilustrador –e na ilustración inclúo o humor gráfico– foron, sen dúbida, as máis importantes facetas da súa poliédrica personalidade creativa, pois ambas as dúas disciplinas se impregnaron coa súa mellor dimensión humana: a conciencia política.


Palabras clave


denuncia; compromiso; comunicación; eficacia

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega