O herdo de Díaz Castro

Alfonso Blanco Torrado

Resumo


Faise un balance do que supuxo a dedicatoria do Día das Letras Galegas a Xosé María Díaz Castro e descríbese o seu impacto entre a mocidade. Explícase como a autenticidade da súa escrita abraiou os que o descubriron como poeta e exprésase o desexo de que o seu exemplo de compromiso cunha lingua e unha cultura anime a todos a continuar no seu ronsel.


Palabras clave


Día das Letras Galegas; Real Academia Galega; mocidade lectora; compromiso idiomático e cultural; autenticidade poética

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega