A persistente arxinación de Galiza e a tarefa económica de Valentín Paz-Andrade

Xavier Vence

Resumo


Realízase unha análise das ideas económicas centrais na obra de Valentín Paz-Andrade. Faise especial fincapé no papel clave do sector financeiro propio para o desenvolvemento económico do país e no papel do centralismo político-institucional como factores retardatarios e marxinadores do noso país.


Palabras clave


Galiza; desenvolvemento económico; marxinación económica; marxinación financeira; centralismo

Texto completo:

PDF

Citas


Paz-Andrade, Valentín (1954): Producción y fluctuación de las pesquerías. Madrid: Unesa.

Paz-Andrade, Valentín (1958): Sistema económico de la pesca en Galicia. Buenos Aires: Citania.

Paz-Andrade, Valentín (1959): Galicia como tarea. Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires.

Paz-Andrade, Valentín (1970): La marginación de Galicia. Madrid: Siglo XXI Editores.

Paz-Andrade, Valentín (1970): El capital como factor de desarrollo de Galicia. La Coruña: Banco del Noroeste.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega