Valentín Paz-Andrade, con Pontevedra ao fondo

Charo Portela Yáñez

Resumo


Este traballo explica polo miúdo a relación do escritor pontevedrés coa súa cidade natal, ao mostrar a presenza de Pontevedra na vida e na obra de Paz-Andrade. Sinálase a relevancia do maxisterio do seu tío Juan Bautista Andrade e, sobre todo, de Castelao, mais tamén os seus primeiros pasos como xornalista en diferentes medios da cidade ou a súa relación con Osorio-Tafall, quen posibilitou as súas viaxes a América Latina como técnico especialista en pesca da FAO nos anos cincuenta.
Os seus artigos, o seu traballo sobre os anos pontevedreses de Valle-Inclán ou a súa vinculación co Museo de Pontevedra mostran tamén que esta cidade seguiría a ser un punto de referencia imprescindible para Paz-Andrade ao longo da súa vida.


Palabras clave


Juan Bautista Andrade; Lérez; Pontevedra; Castelao; xornalismo; cartas; Osorio-Tafall

Texto completo:

PDF

Citas


Academia Galega das Ciencias (1991): Homenaje a Valentín Paz Andrade. Pontevedra: Deputación.

Calvo, Tucho (1998): Valentín Paz Andrade, a memoria do século. Sada: Ediciós do Castro.

Carballa, Xan (2012): Biografía de Valentín Paz Andrade. Vigo: Editorial Galaxia.

Paz-Andrade, Valentín (1920): “El tranvía de Marín y su literatura”, El Diario de Pontevedra 20-10-1920.

Paz-Andrade, Valentín (1921): “Episodio de campaña”, El Progreso 21-12-1921.

Paz-Andrade, Valentín (1922): “O pino de Beni-Hassan”, Alborada III, xullo 1922.

Paz-Andrade, Valentín (1922): “O símbolo do árbore”, Alborada III, xullo 1922.

Paz-Andrade, Valentín (1951): “Castelao, con Pontevedra ao fondo”, Opinión Gallega, maio-xuño.

Paz-Andrade, Valentín (1959): “La ciudad y su destino económico”, Nodales. Revista do Gremio de Mareantes de Pontevedra, maio, 19-20.

Paz-Andrade, Valentín (1967): La anunciación de Valle-Inclán. Buenos Aires: Losada.

Paz-Andrade, Valentín (1978): A galecidade na obra de Guimarães Rosa. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1979): Cen chaves de sombra. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1980): “Juan Bautista Andrade, no quinquagésimo ano”, Faro de Vigo, 5-9-1980.

Paz-Andrade, Valentín (1986): Castelao na luz e na sombra. 2ª ed. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1997): Epistolario. Sada: Ediciós do Castro. Edición ao coidado de Charo Portela e Isaac Díaz Pardo.

Portela Yáñez, Charo (2012): Valentín Paz Andrade. Vida e obra. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Vázquez, Benxamín (1984): “Valentín Paz Andrade, un galego de película”, Outeiro 12.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega