Os vellos galeguistas nunca morren

Xan Carballa

Resumo


O autor percorre a biografía de Valentín Paz-Andrade como un exemplo do compromiso político dunha xeneración de demócratas e nacionalistas galegos que, a pesar das dificultades, souberon orientar a súa actividade intelectual e pública para transmitir un legado asediado pola ditadura.


Palabras clave


Nacionalismo; autonomía; compromiso político

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 114
  • PDF: 1


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega