A pauliña e o sistema penal eclesiástico na Galicia do Antigo Rréxime. Estudo literario, histórico e canónico

Xosé Ramón Barreiro Fernández

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega