Sobor do antigo linguaxe do poblo gallego de C. García Romero. Un estudo anacrónico sen diacronía

Carlos Búa

Texto completo:

PDF


Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega